راه های ارتباط با ما

آدرس کارخانه : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز 2 ، خیابان صنعتگران 4 ، خیابان 6 ، خیابان 13 شرکت ایران کارتن پلاست
7 - 33745145 044

مدیر فروش ایران کارتن پلاست

7 - 33745145 044 ( داخلی 101 )
تماس مستقیم : 6313 466 0912

بخش فروش ایران کارتن پلاست

7 - 33745145 044 ( داخلی 102 )
تماس مستقیم : 3243 463 0912

بخش حسابداری ایران کارتن پلاست

7 - 33745145 044 ( داخلی 105 )

کنترل کیفیت ایران کارتن پلاست

7 - 33745145 044 ( داخلی 106 )
فهرست