در دسته بندی محصولاتی که قرار میگیرند که در ساخت آنها از ورق یا رول کارتن پلاست استفاده میشود .