کارتن پلاست محصول کارخانه ایران کارتن پلاست می باشد که در شهرهای بسیاری از ایران مانند اصفهان ، تهران ، کرج ، شیراز ، ارومیه توسط نمایندگی های این شرکت توزیع میگردد .