بسته بندی فلفل دلمه ای

جعبه فلفل دلمه ای 4 الی 5 کیلویی (کد306)

جعبه فلفل دلمه ای از ورق کارتن پلاست تولید شده و  برای بسته بندی 4 تا 5 کیلو گرم فلفل دلمه ای مناسب می باشد . معمولا جعبه های فلفل دلمه درب دار هستند و این امر موجب ماندگاری محصول میگردد. گرماژ زیره این جعبه 650 گرم بوده و گرماژ رویه آن 600 گرم می باشد.

ابعاد رویه جعبه فلفل دلمه ای :

طول : 38.5 سانتی متر

عرض : 28.5 سانتی متر

ارتفاع : 7 سانتی متر

ابعاد زیره جعبه فلفل دلمه ای  : 

طول : 37.5 سانتی متر

عرض : 28 سانتی متر

ارتفاع : 17.5 سانتی متر

ضخامت : 3.2 میلی متر

رنگ : قابلیت تولید به دلخواه مشتری

جعبه فلفل دلمه ای 4 الی 5 کیلویی (کد305)

جعبه فلفل دلمه ای از ورق کارتن پلاست تولید شده و  برای بسته بندی 4 تا 5 کیلو گرم فلفل دلمه ای مناسب می باشد . معمولا جعبه های فلفل دلمه درب دار هستند و این امر موجب ماندگاری محصول میگردد. گرماژ زیره این جعبه 650 گرم بوده و گرماژ رویه آن 600 گرم می باشد.

ابعاد رویه جعبه فلفل دلمه ای :

طول : 39 سانتی متر

عرض : 28.5 سانتی متر

ارتفاع : 5 سانتی متر

ابعاد زیره جعبه فلفل دلمه ای  : 

طول : 37.5 سانتی متر

عرض : 28 سانتی متر

ارتفاع : 17 سانتی متر

ضخامت : 2.5 میلی متر

رنگ : قابلیت تولید به دلخواه مشتری

جعبه فلفل دلمه ای رنگی

جعبه فلفل دلمه ای 4 الی 5 کیلویی (کد304)

جعبه فلفل دلمه ای از ورق کارتن پلاست تولید شده و  برای بسته بندی 4 تا 5 کیلو گرم فلفل دلمه ای مناسب می باشد . معمولا جعبه های فلفل دلمه درب دار هستند و این امر موجب ماندگاری محصول میگردد. گرماژ زیره این جعبه 650 گرم بوده و گرماژ رویه آن 600 گرم می باشد.

ابعاد رویه جعبه فلفل دلمه ای :

طول : 36.5 سانتی متر

عرض : 28 سانتی متر

ارتفاع : 7 سانتی متر

ابعاد زیره جعبه فلفل دلمه ای  : 

طول : 35.5 سانتی متر

عرض : 27.5 سانتی متر

ارتفاع : 17 سانتی متر

ضخامت : 3.2 میلی متر

رنگ : قابلیت تولید به دلخواه مشتری

جعبه فلفل دلمه 5 کیلویی

جعبه فلفل دلمه ای 5 کیلویی (کد303)

جعبه فلفل دلمه ای از ورق کارتن پلاست تولید شده و  برای بسته بندی 5 کیلو گرم فلفل دلمه ای مناسب می باشد . معمولا جعبه های فلفل دلمه درب دار هستند و این امر موجب ماندگاری محصول میگردد. گرماژ این جعبه 600 گرم است.

ابعاد رویه جعبه فلفل دلمه ای :

طول : 39.5 سانتی متر

عرض : 29.5 سانتی متر

ارتفاع : 7 سانتی متر

ابعاد زیره جعبه فلفل دلمه ای  : 

طول : 38 سانتی متر

عرض : 29.5 سانتی متر

ارتفاع : 16.5 سانتی متر

ضخامت : 3.2 میلی متر

رنگ : قابلیت تولید به دلخواه مشتری

جعبه فلفل دلمه ای ایران کارتن پلاست

جعبه فلفل دلمه ای 4 الی 5 کیلویی (کد301)

جعبه فلفل دلمه ای از ورق کارتن پلاست تولید شده و  برای بسته بندی 4 تا 5 کیلو گرم فلفل دلمه ای مناسب می باشد . معمولا جعبه های فلفل دلمه درب دار هستند و این امر موجب ماندگاری محصول میگردد.

ابعاد رویه جعبه فلفل دلمه ای :

طول : 36.5 سانتی متر

عرض : 28 سانتی متر

ارتفاع : 7 سانتی متر

ابعاد زیره جعبه فلفل دلمه ای  : 

طول : 35.5 سانتی متر

عرض : 27.5 سانتی متر

ارتفاع : 15.5 سانتی متر

رنگ : قابلیت تولید به دلخواه مشتری

جعبه فلفل دلمه 3 کیلو

جعبه فلفل دلمه ای 3 کیلویی (کد300)

جعبه فلفل دلمه ای از ورق کارتن پلاست تولید شده و  برای بسته بندی 3 کیلو گرم فلفل دلمه ای مناسب می باشد . معمولا جعبه های فلفل دلمه درب دار هستند و این امر موجب ماندگاری محصول میگردد.

ابعاد رویه جعبه فلفل دلمه ای :

طول : 30 سانتی متر

عرض : 23.5 سانتی متر

ارتفاع : 8 سانتی متر

ابعاد زیره جعبه فلفل دلمه ای  : 

طول : 28 سانتی متر

عرض : 23 سانتی متر

ارتفاع : 14 سانتی متر

رنگ : قابلیت تولید به دلخواه مشتری

جعبه سیب درختی 4 تا 5 کیلویی (کد 101)

این جعبه میوه از ورق کارتن پلاست تولید شده و  برای بسته بندی 4 الی 5 کیلو گرم سیب مناسب می باشد .

ابعاد زیره :

طول : 44.5 سانتی متر * عرض : 34 سانتی متر * ارتفاع : 9 سانتی متر

ابعاد رویه :

طول : 46.5 سانتی متر * عرض : 34.5 سانتی متر * ارتفاع : 9 سانتی متر

رنگ : قابلیت تولید به دلخواه مشتری

فهرست
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ